Forum Programowanie c++, delphi

opis programu
Czolg102 - 18-2-2011 o godz. 12:42

treść przykładowego zadania:napisać funkcję int FindLastIndex(char* tekst, char* wzor) zwracajacą indeks ostatniego wystąpienia wzorca w tekście (jeśli nie został znaleziony, zwracane jest -1). Typ danych char* można zamienić na string lub inny typ łańcuchowy.Przykład działania funkcji:FindLastindex( "kowalski waldemar", "al") zwróci 10 (wzorzec "al" występuje na pozycjach 3 i 10)
Rozwiązanie:
#include <iostream>
using namespace std;
// funkcja zwraca ostatni indeks wystąpienia
// wzorca w tekście (lub -1 jeśli nie znaleziono)
int FindLastIndex(char* tekst, char* wzor) {
int wynik = -1;
for( int i=0; i<strlen(tekst); i++ )
if( strncmp(tekst+i, wzor, strlen(wzor)) == 0 )
wynik = i;
return wynik;
}
main() {
cout << FindLastIndex("kowalski waldemar", "al") << endl;
system("pause");
}
Mógłby ktoś wytłumaczyć tego działanie?? Bo nic nie rozumiem a poprawkę mam w niedziele