Gdzie Studiować It?

Najczęściej Oglądane

 • Wojskowa Akademia Techniczna im.
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie UMCS.
 • Akademia Morska w Szczecinie.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Uniwersytet Wrocławski.
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
 • Uniwersytet Morski w Gdyni.

Na jakie studia informatyczne?

Informatyczne kierunki studiów. IT, programowanie oraz kierunki pokrewne

 • Bioinformatyka – kierunek studiów.
 • Edukacja techniczno-informatyczna – kierunek studiów.
 • Informatyka – kierunek studiów.
 • Informatyka i ekonometria – kierunek studiów.
 • Informatyka inżynierska – kierunek studiów.
 • Informatyka stosowana – kierunek studiów.

Gdzie na studia informatyczne Warszawa?

W Warszawie informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 6 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Politechnice Warszawskiej (PW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Wojskowej Akademii

Jakie studia podyplomowe IT?

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Informatyka

 • Analityk biznesowy systemów informatycznych.
 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Grafika komputerowa.
 • Internet rzeczy.
 • Inżynieria oprogramowania – we współpracy z ASSECO POLAND.
 • Marketing internetowy.
 • Menedżer e-commerce.
 • Systemy i sieci komputerowe.

Czy na studia informatyczne potrzebna jest matura z informatyki?

fizyka będzie dobrym rozwiązaniem? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. „Na studia informatyczne należy zdawać informatykę” – chciałoby się odpowiedzieć. Okazuje się jednak, że są w Polsce uczelnie, na które zdawanie informatyki na maturze nie jest koniecznością.

Jakie są specjalizację na studiach informatycznych?

Specjalizacje na studiach niestacjonarnych

 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych.
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej.
 • Interakcja człowiek-komputer.
 • Zarządzanie projektami.
 • Data Science.

Jak wygladaja studia informatyczne?

Jak wyglądają studia informatyczne? Inżynierskie studia informatyczne trwają zazwyczaj 7 semestrów, czyli 3 i pół roku. Po tym okresie absolwent uzyskuje tytuł inżyniera i może, ale nie musi, zdecydować się na drugi stopień studiów, czyli magisterkę.

See also:  Programowanie Ile Czasu Na Nauke?

Gdzie w Krakowie studiować informatykę?

Gdzie studiować informatykę w Krakowie?

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im.
 • Politechnika Krakowska im.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, studia 3,5-letnie inżynierskie, specjalności:
 • Społeczna Akademia Nauk w Krakowie.

Ile kosztują studia zaoczne informatyka?

Podobnie jest w przypadku studiów informatycznych. Czesne może kosztować około 4 000 do 10 000 zł za rok studiów. Dotyczy to opłat za studia zaoczne.

Co to znaczy informatyk?

Informatyk (niem. Informatiker, ang. computing professional) – osoba, która posiadła wiedzę informatyczną. Informatykiem nazywa się osobę prowadzącą badania naukowe w dziedzinie informatyki, osobę wykonującą zawód informatyczny lub osobę nauczającą informatyki.

Na jakie studia po technikum elektronicznym?

Abu zostać elektronikiem, trzeba dostać się na studia o kierunku: Elektronikę i telekomunikację, Automatyka i elektronika, Elektronika, Inżynieria elektroniczna i komputerowa. Oferuje je większość politechnik w kraju.

Co zamiast studiow informatycznych?

Co wybrać zamiast studiów informatycznych? Studia informatyczne nie są jedyną drogą, która prowadzi do pracy w branży IT. Obecnie coraz bardziej popularne są kursy programowania lub szkolenie z zakresu testowania programów i aplikacji.

Jakie studia II stopnia po informatyce?

Informatyka – studia II stopnia

 • BIOMETRIA I PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW ( studia stacjonarne)
 • INFORMATYKA I FINANSE ( studia stacjonarne)
 • INTELIGENTNE TECHNOLOGIE INTERNETOWE ( studia stacjonarne)
 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA ( studia stacjonarne)
 • SYSTEMY INFORMATYCZNE ( studia niestacjonarne)

Co zdawać na maturze na studia informatyczne?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Jakie studia po maturze z informatyki?

Matura z informatyki przyda się nam startując na takie kierunki studiów, jak: biotechnologia, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, fizyka techniczna, informatyka, geoinformacja, analiza danych, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, grafika.

Czy fizyka jest potrzebna na studia informatyczne?

Z reguły jest tak, że na kierunki ścisłe najbardziej punktowane są matma, fizyka i dalej w zależności od kierunku – w przypadku Informatyki, będzie to informatyka (albo biologia, czy chemia na jakąś Biotechnologię, czy coś podobnego).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *