Ile Zarabia Inżynier It?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 8 630 PLN brutto. Co drugi inżynier sieci IT otrzymuje pensję od 6 460 PLN do 11 000 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych inżynierów sieci IT zarabia poniżej 6 460 PLN brutto.

Ile zarabia się w branży IT?

Według portalu Wynagrodzenia.pl mediana to 8.820,00 zł brutto. Z kolei z raportu Michael Page ‘A Guide to Salaries & Skills 2021. IT ” wynika, że widełki to 13-19 tys. zł brutto.

Ile zarabia inżynier informatyk?

Zarobki inżyniera informatyki mogą być wysokie już na samym starcie. Często przewyższają one średnią krajową. Na przykład, mediana zarobków inżynierów oprogramowania wynosi aż 9540 zł brutto! Pensja w tym konkretnym zawodzie mieści się zaś w przedziale 7000-11600 zł.

Ile zarabia inżynier systemów komputerowych?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 8 550 PLN brutto. Co drugi inżynier systemowy otrzymuje pensję od 6 280 PLN do 10 300 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych inżynierów systemowych zarabia poniżej 6 280 PLN brutto.

Ile zarabia specjalista do spraw IT?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 6 000 PLN brutto. Co drugi specjalista w dziale IT otrzymuje pensję od 4 890 PLN do 7 500 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów w działach IT zarabia poniżej 4 890 PLN brutto.

Co to jest sektor IT?

Skrót IT rozwinięty i przetłumaczony na język polski oznacza technologię informacyjną. Są to wszystkie te zagadnienia, które związane są z różnorodnym przetwarzaniem informacji. Branża IT znajduje się na pograniczu, pomiędzy informatyką a telekomunikacją.

Ile zarabia magister inżynier informatyk?

Magister inżynier – absolwent studiów technicznych z roku 2019 – z doświadczeniem nabytym w czasie studiów zarabiał tuż po ich ukończeniu średnio 8051 zł brutto, natomiast bez takiego doświadczenia jedynie 5537 zł brutto. W przypadku magistrów jest to odpowiednio 8112 zł brutto i 4461 zł brutto.

See also:  Umiejętności It Co To Jest?

Ile zarabia inżynier mechatronik?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 7 000 PLN brutto. Co drugi inżynier mechatronik otrzymuje pensję od 5 460 PLN do 9 810 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych inżynierów mechatroników zarabia poniżej 5 460 PLN brutto.

Ile zarabia informatyk Pracuj pl?

Mediana płac to 13 000 zł brutto, co oznacza, że połowa osób zatrudnionych na tym stanowisku zarabia mniej niż 13 000 zł, a połowa – więcej.

Ile zarabia inżynier systemów bezpieczeństwa?

bezpieczeństwa informatycznego otrzymuje pensję od 6 590 PLN do 11 800 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego zarabia poniżej 6 590 PLN brutto. Na zarobki powyżej 11 800 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych specjalistów ds.

Ile zarabia Devops?

17 000 zł netto miesięcznie. Kwoty te oczywiście mogą być różnie zależnie od branży, wielkości firmy, miasta, w którym pracujecie i posiadanych umiejętności oraz doświadczenia.

Co robi inżynier systemowy?

Inżynier systemowy jest odpowiedzialny za wsparcie i rozwój systemów produkcyjnych oraz administrację systemów i sieci. Osoba na tym stanowisku przygotowuje i realizuje projekty informatyczne, pomaga w przygotowaniu materiałów marketingowych, przygotowuje prezentacje techniczne i bierze udział w szkoleniach.

Czym zajmuje się specjalista ds IT?

Zawód specjalisty ds. IT. IT to osoba odpowiedzialna za wsparcie techniczne firm w zakresie technologii informacyjnych. Do jego kompetencji należy dbanie o sprawną i bezpieczną instalację i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, konfigurację sieci LAN i WAN.

Ile zarabia Junior IT Specialist?

Średnie wynagrodzenie na stanowisku junior it specialist wynosi 4664 zł miesięcznie w: Polska.
również ciekawe

Ile zarabia specjalista ds bezpieczeństwa?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 8 660 PLN brutto. Co drugi specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego otrzymuje pensję od 6 590 PLN do 11 800 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów do spraw bezpieczeństwa informatycznego zarabia poniżej 6 590 PLN brutto.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *