Ile Zarabia Koordynator It?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 12 700 PLN brutto. Co drugi kierownik działu IT otrzymuje pensję od 9 670 PLN do 16 520 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych kierowników działów IT zarabia poniżej 9 670 PLN brutto.

Ile zarabia koordynator zespołu?

Przeciętne zarobki koordynatora wynoszą 3000 zł. W administracji koordynator może zarobić 2726 zł, w bankowości – 3000 zł, w handlu 2100 zł, w logistyce – 3871 zł, a w marketingu – 3375 zł. Koordynator posiadający wykształcenie średnie może zarobić 2700 zł, niepełne wyższe – 2350 zł, a wyższe – 3000 zł.

Ile zarabia koordynator projektu IT?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 12 050 PLN brutto. Co drugi kierownik projektu IT otrzymuje pensję od 8 590 PLN do 16 330 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych kierowników projektu IT zarabia poniżej 8 590 PLN brutto.

Ile zarabia się w branży IT?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 6 000 PLN brutto. Co drugi specjalista w dziale IT otrzymuje pensję od 4 890 PLN do 7 500 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów w działach IT zarabia poniżej 4 890 PLN brutto.

Ile zarabia koordynator sprzatania?

Zarobki na stanowisku koordynatora do spraw utrzymania czystości są ściśle uzależnione od jego stażu pracy, liczebności zarządzanego zespołu pracowników, oraz obszaru jego działalności, jednak za stawkę minimalną można w tym przypadku przyjąć 2000 złotych brutto miesięcznie.

Ile zarabia koordynator pracowników?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 6 930 PLN brutto. Co drugi koordynator projektu otrzymuje pensję od 5 450 PLN do 8 810 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych koordynatorów projektów zarabia poniżej 5 450 PLN brutto.

Ile zarabia koordynator serwisu kurierskiego?

Rozkład zarobków na stanowisku koordynator serwisu Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 7 050 PLN brutto. Co drugi koordynator serwisu otrzymuje pensję od 5 450 PLN do 9 320 PLN.

See also:  Jak Aktywować Java W Chrome?

Ile kosztuje godzina pracy koordynatora projektu?

17,00 zł za godzinę – świadczenie wolontariusza wymagające określonych kompetencji, porównywalne z pracą wykwalifikowanego pracownika (np. nauczyciel, koordynator projektu ).

Ile zarabia koordynator magazynu?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 5 680 PLN brutto. Co drugi koordynator magazynu otrzymuje pensję od 4 690 PLN do 7 380 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych koordynatorów magazynów zarabia poniżej 4 690 PLN brutto.

Czym zajmuje się koordynator projektu?

Koordynator zespołu to osoba, która odpowiada za zarządzanie codzienną pracą podległych mu pracowników i rozliczanie ich czasu pracy. Organizuje i nadzoruje wykonywanie codziennych obowiązków przez personel, rozwiązuje zaistniałe problemy oraz motywuje pracowników.

Ile zarabia specjalista ds informatyki?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 6 000 PLN brutto. Co drugi specjalista ds. IT otrzymuje pensję od 4 890 PLN do 7 500 PLN.

Co to jest sektor IT?

Skrót IT rozwinięty i przetłumaczony na język polski oznacza technologię informacyjną. Są to wszystkie te zagadnienia, które związane są z różnorodnym przetwarzaniem informacji. Branża IT znajduje się na pograniczu, pomiędzy informatyką a telekomunikacją.

Jakie zawody w IT?

Specjaliści z branży IT to nie tylko programiści, ale także osoby, które posiadają rozwinięte umiejętności „miękkie”. Dlatego pracę w IT znajdą także prawnicy, marketingowcy, pracownicy działów wsparcia, handlowcy oraz managerowie. Każdy z nich może zostać project managerem, czyli inaczej kierownikiem projektu.

Ile zarabia koordynator obiektu?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 7 420 PLN brutto. Co drugi kierownik obiektu otrzymuje pensję od 5 690 PLN do 9 900 PLN.

Czy koordynator to to samo co kierownik?

Podstawą tego podziału jest to, czy kierownik (można go również nazywać przełożonym lub zwierzchnikiem) zaspokaja podwładnym ich potrzeby pewności, bezpieczeństwa i identyfikacji, czy też nie musi tego robić. Jeśli nie musi tego robić, to jest koordynatorem, a jego obowiązki noszą nazwę koordynowania.

See also:  Praca W It Co To?

Ile zarabia się w firmie sprzątającej?

Rozkład zarobków na stanowisku pracownik sprzątający Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 3 310 PLN brutto. Co drugi pracownik sprzątający otrzymuje pensję od 2 930 PLN do 3 980 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych pracowników sprzątających zarabia poniżej 2 930 PLN brutto.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *